plakát

smycka 400

Symposium – program (PDF)

Program s anotacemi (PDF)

Pozvánka (PDF)

smycka 1000

Tak se nazývá již v pořadí druhé mezinárodní historické sympozium, které se bude konat v Ostrově ve dnech 14. a 15. září 2018 (pátek – sobota). Sympozium bude tentokráte věnováno ženám významných rodů, které žily na zámku a panství Schlackenwerth (hrabata Schlikové, vévodové sasko-lauenburští a markrabata bádenská, velkovévodové toskánští – sekundogenitura Habsburg- Lothringen). Sympozium bude otevřené, jako v loňském roce, nejenom odborné, ale i široké veřejnosti se zájmem se dozvědět něco nového a zajímavého z historie města Ostrov.
Většinou se vždy připomínají mužští příslušníci rodů a na jemné, ženské pohlaví se trochu pozapomíná. Někdy i tyto příslušnice se svým mužským protějškům chováním, jednáním, podnikáním naprosto vyrovnávají. Starají se nejen o dominia a výchovu svých dětí, ale podporují vzdělání, vznik nových klášterů, kolejí, rekonstruují zámecké objekty, zakládají sklárny, podporují místní spolky apod. Jmenujme například manželku Štěpána Schlika Markétu Pluhovou z Rabštejna, která po smrti svého manžela roku 1526 pokračovala se svými švagry a synem v ražbě jáchymovských tolarů, či Kateřinu z Redernu, roz. Schlikovou, výbornou hospodářku redernovského panství. V loňském roce 2017 uplynulo 500 let od jejího úmrtí. V letošním roce uplyne 350 let od skonání Anny Magdalény Sasko-Lauenburské, roz. Lobkowiczové. Ta se zasloužila o založení piaristické koleje v Ostrově a vybudování klášterního areálu. Její vnučka Franziska Sibylla Augusta, markraběnka bádenská, byla další ženou, která se nesmazatelně zapsala do historie města Ostrov. Letos uplyne 285 let od jejího úmrtí.
120. výročí úmrtí si připomeneme např. u příslušnice habsbursko-lotrinského domu Marie Antonie Toskánské, druhé manželky Leopolda II. Toskánského, která v Ostrově obnovila piaristické gymnázium a finančně podporovala vzdělávání, umění, místní spolky apod. V loňském roce uplynulo rovněž i 100 let od smrti jejich dcery Marie Luisy Toskánské, rakouské arcivévodkyně, toskánské princezny a kněžny Isenburg-Büdingen.
Na sympoziu by měly zaznít příspěvky v širokém spektru témat souvisejících nejen s výše jmenovanými příslušnicemi rodů, ale i s jejich vazbami na ostrovské panství, umělecké památky, mecenášskou činnost atd. Již teď jsou přihlášeni historici z České republiky, Rakouska, Spolkové republiky Německo a Francie.
Záštitu nad sympoziem převzali člen senátu Parlamentu ČR Ing. Jan Horník a hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová. Akce se uskuteční za finanční podpory Karlovarského kraje.
Všichni jste srdečně zváni na naše druhé mezinárodní historické sympozium na zámek Ostrov – do zastupitelského sálu od 9:00 hod.

 

                                                                      Mgr. Miluše Kobesová, odborný garant sympozia

smycka 1000

Možnost ubytování – Ostrov

smycka 1000

 

Hlavní partneři

smycka 1000

Panatonni Europekv-kraj-zivy-kraj

 

Partneři

smycka 1000

 

 

                       logo-ostrov    Joachim logo        Logo Vodakva COLOR            lg_ELEKTRO_S

Logotyp_MP

 

Město Ostrov Národní archiv Národní muzeum Národní památkový ústav Ministerstvo kultury Dům kultury Ostrov Foro Cultural de Austria Informační portál Karlovarského kraje Arxiu Municipal de Palma Ajuntament de Palma Živý kraj