Slovo starosty
smycka 300

 

Je nepochybné, že toskánští Habsburkové se zapsali do dějin města Ostrova velmi výrazně. Za jejich působení město i ostrovské panství hospodářsky prosperovalo. V letech 1861–1869 velkovévoda toskánský Leopold II. zastával dokonce funkci starosty města. Do této funkce byl třikrát jednomyslně zvolen. Jednalo se o velmi oblíbeného, vzdělaného, ale trochu podivínského člověka.

Výstava „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808–1918“ ukazuje návštěvníkovi méně známou historii našeho města a okolí. Vystavené archivní dokumenty z Národního archivu, sbírkové předměty z Národního muzea Praha a předměty z mobiliárních fondů státního zámku Konopiště, NPÚ ÚPS v Praze prakticky v takovém rozměru nikdy vystaveny nebyly. Až nyní se naskýtá návštěvníkovi mimořádná příležitost prohlédnout si nejen archivní dokumenty, ale i fotografie, portréty, umělecké předměty, šperky, věci denní potřeby atd.

Věřím, že výstava osloví nejenom dospělého, ale i dětského návštěvníka.

Rád bych touto cestou popřál výstavě mnoho vnímavých návštěvníků a potencionálních badatelů, kteří mají zájem o historii vedlejší větve habsbursko-lotrinského rodu ve vztahu k jejich působení v našem regionu.

r - str. 01 - cekan

Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov

smycka 1000Veškerý obsah byl převzat z brožury ISBN 978-80-260-9764-8.

back-01 domu vpred