Střípky z návštěvy toskánských Habsburků v Ostrově
smycka 900

Tisková zpráva
MĚSTO OSTROV
se sídlem Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
www.ostrov.cz

Datum: 20. – 21. květen 2016

Několik rodinných příslušníků sekundogenitury rodu Habsburg-Lothringen přicestovalo minulý víkend do Ostrova, aby jako čestní hosté v pátek otevřeli a zároveň se stali ozdobou slavnostní vernisáže výstavy „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918“. I následující den se zúčastnili oslav pětadvacetiletého partnerství mezi městy Ostrov a Rastatt spojených s městskými slavnostmi v zámeckém parku.
Pro Jeho Excelenci arcivévodu Radbota  Habsburg-Lothringen, jeho syna Maximiliana, Jeho Excelenci arcivévodu Maximiliana  Habsburg-Lothringen s arcivévodkyní Doris a dcerou Camillou byl připraven bohatý doprovodný program. Již ve čtvrtek byla na jejich počest uspořádána v hotelu Radium Palace v Jáchymově slavnostní večeře, kde starosta města Pavel Čekan přivítal vzácné hosty a předal jim dar – porcelánový šálek s podšálkem zdobený motivem, který lze spatřit na fresce  v zasedací síni ostrovského zámku. Autorem šálku s podšálkem je světově uznávaný karlovarský  designér porcelánu akademický sochař Jiří Kožíšek.
Páteční slunné dopoledne bylo věnováno prohlídce Karlových Varů. Hosté se seznámili s  historii města, lázeňství, připomněli si návštěvy známých osobností, prohlédli si pamětihodnosti atd. Trasa procházky vedla z Divadelního náměstí  přes Mlýnskou kolonádu  kolem lázeňského hotelu Thermal, dále pokračovala ulicí T.G.Masaryka  až po Muzeum Jana Bechera, tzv. Becherovku.
V Muzeu Jana Bechera byla pro vzácné návštěvníky připravena komentovaná prohlídka s ochutnávkou několika druhů světově proslulého bylinného likéru „Becherovky“, který se v Karlových Varech vyrábí již od roku 1807.
Odpoledne se již neslo v duchu příprav na slavnostní vernisáž výstavy „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918“.  Jeho Excelence arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen se synem Maximilianem si před zahájením výstavy vyšetřili necelou hodinku na prohlídku ostrovského zámku. Jako překvapení byla pro tyto dva významné hosty, potomky velkovévody Petra Ferdinanda, zajištěna jízda z jáchymovského Radium Palace, kde byla rodina Habsburg-Lothringen ubytována, do Ostrova „historickým“ vozem zn. Jaguar MK4. Průvodcem reprezentačními místnostmi ostrovského zámku (dnešního MěÚ) a expozicí „Ostrovsko a hornictví“ jim byl erudovaný stavební historik pan Lubomír Zeman.
Po slavnostní vernisáži následoval v kostele Zvěstování Panny Marie v Posvátném okrsku koncert, na kterém zazněly skladby barokního hudebního skladatele Johanna Caspara Ferdinanda Fischera. Tento skladatel působil v 18. století jak v Ostrově, tak i v  Rastattu. Hudební těleso  Rastatter Hofkapelle  zahrálo několik skladeb tohoto hudebního génia, např. Missa Sancti Dominici, Salve Regina, Vesperae seu Psalmi Vespertini pro toto Anno.
Sobotní den se nesl v duchu oslav 25. výročí uzavření smlouvy o partnerství s městem Rastatt a městských slavností v zámeckém parku. Slavnostní akt ve Dvoraně ostrovského zámku a vernisáž výstavy věnované tomuto významnému jubileu, už shlédla jen Jeho Excelence arcivévoda Maximilian Habsburg-Lothringen (potomek velkovévody Josefa Ferdinanda, posledního majitele ostrovského zámku a panství) s arcivévodkyní Doris a dcerou Camillou. Odpoledne si v doprovodu místostarosty Josefa Železného a historika Lubomíra Zemana prohlédli ostrovský zámek. K prohlídce se připojily i rakouské historičky Dr. Helga Schwendinger, Mag. Irmgard Pangerl z Vídně a radní partnerského města Rastatt Gülsün Akcakoca. Jeho Excelence arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen se synem Maximilianem se sobotního programu již nezúčastnili.
Po večeři v Paláci princů si hosté měli možnost prohlédnout v doprovodu ředitelky Ireny Leitnerové městskou knihovnu. Obdivovali její rozsáhlost a moderní vybavení.
Zahraniční i domácí hosté oslav velice pozitivně hodnotili jejich průběh a dobrou organizaci. Byli rovněž nadšeni podobou zrekonstruovaných památek v Ostrově.
V příštím roce 2017 uplyne 220 let od narození Leopolda II. Právě při příležitosti tohoto výročí a derniéře výstavy „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918“ bude ve druhé polovině března 2017 uspořádáno mezinárodní sympózium s pracovním názvem Toskánští Habsburkové ve vztahu k městu Ostrov a ostrovskému panství“. Svou účast již nyní přislíbili jak příslušníci toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu – Jeho Excelence arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen, Jeho Excelence Maximilian Habsburg-Lothringen s arcivévodkyní Doris a dcerou Camillou, tak i rakouští a čeští historici.