Uplynulý víkend ve znamení významných událostí – zahájení mezinárodní výstavy
smycka 900

Tisková zpráva
MĚSTO OSTROV
se sídlem Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
www.ostrov.cz

O událostech uplynulého víkendu se bude ještě dlouho mluvit v laických kruzích, ale rozhodně i v kruzích odborných. V pátek 20. května 2016 v 17:00 hod. byla na Staré radnici v Ostrově slavnostně otevřena výjimečná, mezinárodní výstava „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918“.
Tento mimořádný kulturní počin si nenechala ujít celá řada význačných osobností jak z České republiky, tak z Německa, Rakouska, Španělska, Kanady ad. Starostou města Pavlem Čekanem byli pozdraveni osobně přítomní: senátor Jan Horník, poslankyně PS Parlamentu ČR Markéta Wernerová a Nina Nováková, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního hospodářství a zdravotnictví Jakub Pánik, starostka města Bečov nad Teplou Olga Haláková… Ovšem tou nejvzácnější návštěvou byla Jeho Excelence arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen se synem Maximilianem, Jeho Excelence arcivévoda Maximilian Habsburg-Lothringen s arcivévodkyní Doris a dcerou Camillou.
U zahájení výstavy nesměly chybět ani několikačlenné delegace zástupců z partnerských měst – Rastatt, Wunsiedel, projektových partnerů – Schwarzenberg a Kurort Oberwiesenthal. Rastattskou skupinu přivezl do Ostrova vrchní starosta Hans Jürgen Pütsch, Wunsiedel zastupoval 2. starosta Manfred Söllner, ze Schwarzenbergu přijela vrchní starostka Heidrun Hiemer, z města Kurort Oberwiesenthal přicestoval starosta Mirko Ernst. V publiku bylo rovněž možné zahlédnout ředitelku Národního archivu Evu Drašarovou, rakouskou historičku Helgu Schwendinger, Irmgard Pangerl ze Státního archivu z Vídně, potomky rodu Schliků – Margaretu Pospíchalovou-Schlikovou  se synem…
Entrée před obecenstvem bylo vskutku velkolepé. Po odbití páté hodiny na věži ostrovského zámku přestoupila před Starou radnici skupina bubeníků ze ZUŠ Ostrov, za nimi se šikovali Ostrostřelci z Ostrova a Lokte. V podání pěveckého sboru Orbis pictus zazněla Habsburská hymna. Poté přišla řada na slavnostní projevy. Úvodní slova pronesl starosta města Pavel Čekan, aby vyzdvihl zásluhy velkovévody toskánského Leopolda II., pro svou oblibu po dvakrát zvoleného starostou města Ostrova. Následovalo vystoupení Jeho Excelence arcivévody Radbota Habsburg-Lothringen, který vysvětlil důvod působení rodu toskánských Habsburků v Čechách – Ostrově a Brandýse nad Labem. Předposlední z řečníků byla ředitelka Národního archivu v Praze Eva Drašarová a pomyslnou závěrečnou tečku za projevy udělala kurátorka výstavy Miluše Kobesová.
Ještě dvěma akty bylo slavnostní zahájení výstavy obohaceno. P. Marek Bonaventura Hric požehnal slavnostnímu praporu Městské policie Ostrov a požehnal zdaru této téměř rok trvající výstavě.
První návštěvníci měli vzácnou příležitost shlédnout více než dvě stovky archivních dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků, který je uložen v Národním archivu, a trojrozměrných sbírkových předmětů z depozitářů Národního muzea Praha a mobiliárního fondu státního zámku Konopiště, kam byly umělecké a osobní předměty rodu deponovány pro roce 1918. Unikátnost výstavy spočívá v tom, že jsou zpřístupněny ony předměty a archivní dokumenty toskánských Habsburků, z nichž některé byly naposledy vystaveny v roce 1931 při příležitosti 600. výročí založení města Ostrov, a některé nebyly zpřístupněny nikdy.
Tato expozice vznikla za finanční podpory města Ostrov ve spolupráci s Národním archivem, Národním muzeem Praha, Národním památkovým ústavem – Generálním ředitelstvím Praha, Národním památkovým ústavem – územní památková správa v Praze, Městským archivem Palma (Baleárské ostrovy – Mallorca) a Rakouským kulturním střediskem v Madridu.
Záštitu nad výstavou „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918“ přezvali ministr kultury Daniel Herman a hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Nákladem 1 000 ks byla rovněž u příležitosti konání výstavy vydána brožura, na níž se podílel autorský tým odborníků.