plakat_sympozium2019

smycka 400

Pozvánka- Sympozium 2019 (PDF)

Program s anotacemi přednášek sympozia (PDF)

smycka 1000

III. mezinárodní historické sympozium Ostrov
Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
„Šlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny světového peněžnictví“

 sympozium bude věnováno významnému hraběcímu rodu Šlik, jeho vlivu na evropskou politiku a dějiny světového peněžnictví.

27– 28. září 2019

Rok 2019 je pro město Ostrov významný nejen tím, že se před 450 lety, dne 9. září 1569,  v Ostrově na zámku narodil Jáchym Ondřej Šlik, významná osobnost evropského formátu 17. století a jeden z hlavních vůdců stavovského povstání, ale vzpomeneme také další výročí, která se týkají tohoto šlechtického rodu. Před 585 lety v roce 1434 císař Zikmund Lucemburský zastavil město Ostrov i s celým loketským krajem svému kancléři hraběti Kašparu (I.) Šlikovi  a v roce 1489 došlo k založení ostrovské větve Šliků, neboť v letošním roce je to 530 let, kdy město Ostrov včetně pozemků získal Kašpar (II.) Šlik. Dále v roce 1519, před 500 lety, začal s ražbou jáchymovských tolarů další významný ostrovský rodák Štěpán Šlik (*24. prosinec 1487). Povolení k ražbě stříbrných tolarů získal sice až 9. ledna 1520 od českého zemského sněmu, ale v tuto dobu již musel mít definitivní podobu stříbrné mince hotovou, neboť zemský sněm neschválil jenom ražbu, ale i podobu mince a její hodnotu. Doklady, že ražba již probíhala v roce 1519, nalezneme v dílech J. Mathesia, G. Agricoly a J. Miesela, mincmistrem byl v té době Stephan Gemisch a rytcem Oldřich (Utz) Gebhart. Zámek v Ostrově byl sídelním dominiem rodu Šlik, kde měl Štěpán domicil, odkud spravoval veškeré své statky a řídil svou činnost. Byl zakladatelem města Jáchymov a podporovatelem těžby rud ve středním a západním Krušnohoří.

Kromě toho si klademe za cíl vysvětlit vliv tohoto rodu na vývoj – dějiny světového peněžnictví a představit finančnictví i dalších významných šlechtických rodů žijících na zámku Ostrov – vévodů sasko-lauenburských, markrabat bádenských a toskánských Habsburků (sekundogenitury Habsburg-Lothringen).

Během sympozia zazní příspěvky historiků z Rakouska, Německa, Francie i České republiky.

Záštitu nad sympoziem převzali místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Ing. Jan Horník a hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová.

Akce proběhne za finanční podpory Karlovarského kraje. Děkujeme také partnerům sympozia, firmám Panattoni Czech Republic Development s.r.o., WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o., Elektro S – Štěpánek s.r.o., Marius Pedersen a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Léčebné lázně Jáchymov a.s. a za organizační pomoc Nadaci St. Joachim.

 Mgr. Miluše Kobesová, odborný garant sympozia

Kontaktní osoby :

Zuzana Železná, odbor kancelář starosty a vnitřní správy MěÚ Ostrov, zzelezna@ostrov.cz, tel. : + 420 354 224 837, mob.: + 420 606 084 076
Mgr. Miluše Kobesová, miluse.kobesova@gmail.cz

Sympozium bude probíhat v českém a německém jazyce.

Vstup volný

smycka 1000

Pozvánka na koncert

perly_baroka

PERLY BAROKA

Prostor Dvorany se rozezní díly barokních mistrů v podání předních českých umělců. Sopranistka Karolína Žmolíková, cembalistka Michaela Káčerková a hobojista Jan Thuri jsou uznávanými sólisty ve svých oborech a pravidelně účinkují na významných hudebních scénách u nás i v zahraničí. V programu zazní virtuózní sonáty a árie J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho a dalších autorů.

Vstup volný

smycka 1000

Možnosti ubytování – Ostrov

smycka 1000

Partneři

smycka 1000

loga

Město Ostrov Národní archiv Národní muzeum Národní památkový ústav Ministerstvo kultury Dům kultury Ostrov Foro Cultural de Austria Informační portál Karlovarského kraje Arxiu Municipal de Palma Ajuntament de Palma Živý kraj